mdapptv麻豆下载app

mdapptv麻豆下载app

热症满身皮窍如刺之钻,又复疼痛于骨节之内外,以冷水拍之少止,人以为火出于皮肤也,谁知是火郁于脏腑,乃欲出而不得出之兆也。盖涕臭者热也,涕清而不臭者寒也。

人有夜不能寐,口中无津,舌上干燥,或开裂纹,或生疮点,人以为火起于心,谁知是燥在于心乎。萝卜子与茯苓同用,最能分阴阳之清浊,清浊一分,而寒热自解,宁至有胸膈之满哉。

然三焦不可径治也。热症宜用清凉之药,寒症宜用温和之剂,倘概用散而不用补,则损伤肺气,而肺金益寒,愈流清涕矣。

惟肾水太虚,而后肾火无制,始越出于肾宫,而关元之气不能挽回,直奔于肺而作喘矣。一剂而痛止,二剂而响息,三剂而全愈,而耳不再聋也。

虚则心无所养,怯然于中,本不可战,而相火鼓动亦易泄也。夫肾中之水,阴水也。

不知水火原相根也,水旺而火亦旺,水衰而火亦衰,当水初涸之日,火随水而伏,不敢沸腾,故内热而外现寒象。治法不可治暑,而并不可泻火,不特不可泻火,必须补火。

Leave a Reply